Friday, November 8, 2019

Puhovski - Nastavak polemike

Polemika između mene i g. Puhovskog vjerojatno svima sada ide na živce. Međutim, budući da najnovije priopcenje gospodina Puhovskog opet može zbuniti javnost o nalazima Haškog tribunala u slučaju Prlić, osjećam se prisiljenim dostaviti ovaj ispravak.

Prvo, napominjem da gospodin Puhovski ni na koji način ne osporava ono što sam napisao o mom unakrsnim ispitivanjem Puhovskog pred Haškom tribunalu i naknadnim odbijanjem Tribunala da koristi bilo sto od njegovog dvodnevnog svjedočenja u slučaju Gotovina pred ICTYem. Stoga ću zakljuciti da Puhovski ne osporava da ga ICTY nije smatrao vjerodostojnim.

Drugo, Puhovski me pokušava vrijeđati etiketirajući me kao "seoskog fiškala". Medjutim, "seoski fiškal" kroz unakrsno ispitivanje Žarka Puhovskog uvjerio je međunarodni tribunal da Puhovski nije vjerodostojan niti u jednom segmentu svog svjedocenja. Dakle, ako je seoski fiškal nadmašio  Žarka Puhovskog, što je onda Žarko Puhovski? Diskreditirani seoski mudrijaš?

Treće, pored toga što me podučava o međunarodnom kaznenom pravu, Puhovski sada misli da me može učiti engleski jezik. Napisao sam u prvom odgovoru da je Žalbeno vijeće zakljucilo da presuda Prvostupanjskog vijeća u slucaju Prlića „ne utječe na pretpostavku nevinosti [Tuđmana, Šuška i Bobetka]“, citirajući sljedece riječi suda iz engleskog izvornika: "The Trial Judgment is binding only on the Six Accused, and the presumption of innocence of the Three Croatian Officials is not impacted." Dostavaljm screenshot izvornog engleskog teksta:Puhovski sada tvrdi da “u odluci piše da Tuđman Šušak i Bobetko „do not benefit from the presumption of innocence as they were not indicted or prosecuted“. Dakle, ne kaže se da to „ne utječe na pretpostavku nevinosti“, kako tvrdi Lumi, nego da se ne mogu koristiti pretpostavkom nevinosti.”     Ostavljam čitateljima da odluče tko bolje razumije engleski jezik, ja ili Puhovski, i tko je tocnije preveo izvorni engleski tekst.

Napokon, Puhovski tvrdi da "nijekam" presudu Žalbenog vijeća ranijom odlukom Žalbenog vijeća, i da bi to činio samo "neprofesionalni" odvjetnik. Prvo, ne "nijekam" ni presudu Žalbenog vijeća ni raniju odluku. Upravo on čini logičku grešku misleci da te dvije odluke/presude nisu uskladjene, pa zbog toga krivo zaključuje da "kronoloski" novija odluka pobija stariju.  Medjutim, moj je stav da ranija odluka i kasnija presuda nisu kontradiktorna i moramo presudu procitati u kontekstu ranije odluke kako bismo razumjeli zaključke Žalbenog vijeća. One nisu proturječne, ali Puhovski to ne razumije jer, ponavljam, ne razumije međunarodno kazneno pravo.

Za Haški tribunal Franjo Tuđman je i dalje nevin, i ostaje pretpostavljen nevinim usprkos bilo čemu što se pojavljuje u presudama Haškog suda. Svaka tvrdnja da je ICTY "presudio" Franji Tuđmanu da je bio član UZP-a je netočna i dovodi javnost u zabludu . Ponavljam, detaljno sam objasnio svoj stav o  nalazima žalbenog vijeća u slucaju Prlić i necu se ovdje ponavljati. Tko zeli, neka procita u arhivi ovog bloga.

Sto se tice navoda iz zalbene presude o Tuđmanu, predlažem gospodinu Puhovskom da koristi Google i da provjeri što znači pravni izraz, "obiter dicta". Navest ću samo jedan primjer. U slučaju Milana Martića, ICTY je 12. lipnja 2007. izricao presudu u kojoj je navedeno da je Jovica Stanišić bio član udruženog zločinačkog pothvata s Milanom Martićem u Hrvatskoj (vidi stavak 446.). Ta je presuda postala pravomocna 8. listopada 2008. No, na vlastitom suđenju pred ICTY-em Jovica Stanišić je oslobođen svih optužbi u prvostupanjskoj presudi od 30. svibnja 2013. Jovici Stanišiću trenutno se ponovno sudi, ali pretpostavimo za trenutak da ce ga sud opet oslobođiti.Bi li Puhovski i tada tvrdio da je ICTY "presudio" Jovici Stanišiću kao članu UZP-a zbog onoga što je napisano u presudi Martiću, iako je Stanisic kasnije oslobođen u vlastitom slučaju? Naravno da ne bi (barem ne bi trebao). Nalazi u slučaju Martić su obiter dicta, mišljenja koja nemaju pravnu tezinu jer nisu dokazana. Isto pravilo koje vrijedi za Jovicu Stanišića vrijedi i za Franju Tuđmana.  Zbog toga je Zalbeno vijece u slucaju Prlic odbilo da uopce razmotri pitanje stvarnog sudjelovanja Franje Tudjmana  u UZP. Citiram iz svoje analize od prije dvije godine:

"Suočeno s izričitim zahtjevom žalitelja da razriješi pitanje sudjelovanja hrvatskih dužnosnika u UZP-u, Žalbeno vijeće presudilo je da žalitelji „nisu pokazali kako bi ikakva navodna greška glede sudjelovanja Tuđmana, Šuška i Bobetka u UZP-u utjecala na zaključak da“[24] su žalitelji sudjelovali u UZP-u. Nadalje, „Žalbeno vijeće podsjeća da nije potrebno, u pravnom smislu, da raspravno vijeće donosi zaseban zaključak o namjeri svakog pojedinog člana UZP-a,“ a Raspravno vijeće „nije bilo dužno razmatrati pojedinačna djela ili u detalje ispitati namjeru svakog pojedinog člana UZP-a koji nije optuženik u ovom predmetu.“[25] Posljedično tomu, Žalbeno vijeće odlučilo je da je pitanje odgovornosti Tuđmana, Šuška i Bobetka (ili izostanak njihove odgovornosti) za UZP irelevantno za žalbu šestorice optuženika te da ga Žalbeno vijeće stoga ne treba razmatrati."  

Ako gospodin Puhovski doista vjeruje da je ICTY "presudio" da je Franjo Tuđman bio pripadnik udruženog zločinačkog pothvata, molim ga da identificira sve dokaze koje citira Žalbeno vijeće u prilog zaključku (1) da je Franjo Tuđman imao namjeru etnički očistiti Bosanske Muslimane i (2) da je Franjo Tuđman počinio djela koja su poticala etničko čišćenje Bosanskih Muslimana. Haški tribunal takvih dokaza nije citirao, jer ICTY nije niti mogao naci dokaze da je Tuđman imao takvu namjeru ili da je počinio takvo djelo.

Thursday, November 7, 2019

Otvorio sam paštetu i iskočio je Žarko Puhovski: moj odgovor na najnoviji nonsens Puhovskog o ICTY-u

U odgovoru na moj tweet u kojem sam kritizirao njegovo nepoznavanje međunarodnog kaznenog prava i nepoznavanje zaključke Haškog tribunala, Žarko Puhovski još jednom dokazuje da nije sposoban raspravljati o ovim temama. Puhovski je postao poznat po tome što skače iz svake paštete kako bi davao mišljenje o temama o kojima nije kvalificiran raspravljati. Jedna od takvih tema (ali ne jedina) je međunarodno kazneno pravo.

U odluci od 19. srpnja 2016., Žalbeno vijeće izričito je zaključilo da  Prvostupanjsko vijeće nije donijelo „nikakve konkretne zaključke vezano za sudjelovanje [Tuđmana, Šuška i Bobetka] u UZP-u i nije ih proglasilo krivim za bilo koji zločin." Doslovno sam citirao ovaj zaključak u svom tweetu. Puhovski  ne poznaje jurisprudenciju Haškog tribunala i zbog toga krivo zakljucuje da je izjava moja, a ne citat iz odluke suda. Zatim pita, "u kojoj to pravnoj formi Sudište 'potvrđuje' i donosi 'konkretne zaključke,' " misleći da kritizira mene umjesto suda. Ide korak dalje pa proglašava mene  "epistemološki pomiješanim", nesvjestan da vrijedja sud a ne mene. 

Žalbeno vijeće je u svojoj odluci od 19. srpnja 2016. godine zakljucilo da „presuda Prvostupanjskog vijeća u slucaju Prlića ne utječe na pretpostavku nevinosti [Tuđmana, Šuška i Bobetka]" i da „Žalbeno vijeće naglašava da zaključci Prvostupanjske presude u vezi s [Tuđmanom, Šuškom i Bobetkom] ni na koji način ne predstavljaju zaključke odgovornosti države Hrvatske. "

Prema tome, Puhovski nije bio u pravu kada je tvrdio da je Haški sud "presudio" da je Tuđman bio sudionik u udruženom zločinačkom pothvatu. Prije gotovo dvije godine napisao sam detaljnu pravnu analizu presude Žalbenog vijeća u slucaju Prlića (uključujući citat iz sažetka presude suca Agiusa, na koji se Puhovski oslanja), objašnjavajući zašto ICTY nije zakljucio da je Tuđman bio član UZP-a. Ovdje ne moram ponavljati te argumente, jer su široko objavljeni u medijma (i na ovom blogu). U gotovo dvije godine, nitko (uključujući Puhovskog) nije osporio niti jednu tvrdnju koju sam iznio u toj analizi.

Puhovski i ja imali smo priliku suočiti se u sudnici u veljači 2009. godine, gdje sam imao priliku unakrsno ga ispitivati ​​o njegovim stavovima. Zaključci Haškog tribunala o vjerodostojnosti Puhovskog kao izvora govore sami za sebe:

  "50. Dokazni predmet P2402 je izvješće pod naslovom “Vojna operacija Oluja i poslije”, koje je objavio Hrvatski helsinški odbor i uredio Žarko Puhovski.Izvješće sadrži izjave koje nisu potkrijepljene izvorima i dvostruke unose. Nadalje, tijekom ispitivanja Puhovskog u sudnici postalo je jasno da u knjizi ima grešaka. Iz tih razloga, Raspravno vijeće je odlučilo da se ne osloni na dokazni predmet P2402 u pogledu u njemu opisanih informacija kad nisu bile potkrijepljene drugim dokazima."

Osim ovog stavka, ICTY ne spominje Puhovskog, i nije uopce koristio njegovo svjedocenje iako je svjedočio dva dana. 

Puhovski očito nije naučio lekciju i misli da može sa mnom raspravljati o radu ICTYa i o  međunarodnom kaznenom pravu. Neuspješno pokušava rehabilitira svoj kredibilitet nakon debakla u Haagu.